Domovy pro seniory

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor služby: 6916747

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a svobod.

Cíle:

  • Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností klientů
  • Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů
  • Spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí
  • Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov

Okruh osob:

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku.

Kapacita:

počet lůžek: 42

Zásady - principy poskytované sociální služby:

Zřizovatel:

Oficiální název:

Ústecký kraj

Adresa:
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem

https://www.kr-ustecky.cz/

Telefon:

Tel: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, není plátce DPH


Podatelna s el. podpisem:
epodatelna@kr-ustecky.cz