Pečení s klienty 1. -3. měsíc

Pracovnice volnočasových činností si pro naše klienty  připravují na každý den různé aktivity. Jednou z těchto aktivit je i pečení. Vždy jednou v měsíci se sejdou zájemci, kteří se chtějí zapojit. Odměnou jim je poté, nejen radost z pocitu  být užitečný, ale i sladká odměna, kterou si sami upekli. Během tohoto setkávání, je vždy veselo. K práci si kolektivně zazpívají lidové písně a připomenou si klasické domácí práce. Na fotografiích je zachyceno naše společné pečení za leden, únor a březen.

Zřizovatel:

logo Ústeckého kraje

Oficiální název:

Ústecký kraj

Adresa:
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem

https://www.kr-ustecky.cz/

Telefon:

Tel: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, není plátce DPH


Podatelna s el. podpisem:
epodatelna@kr-ustecky.cz