logo organizace

Zákaz návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 15. 9. 2020, jsou od 18. 9. 2020 zakázány návštěvy klientů v zařízeních DSSKM, p. o. (Kadaň – DOZP, CHB; Mašťov – DS, DZR, DOZP).

Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob


v  DOZP Kadaň

 v DpS a DOZP Mašťov
 1. Návštěvník telefonicky kontaktuje zaměstnance DOZP, s kterým si domluví čas návštěvy.Kontakty:
  • DOZP Dvořákova 1128, Kadaň: 474 334 462
  • DOZP Březinova 1093, Kadaň: 474 344 379
 2. Zaměstnanec (vedoucí směny), bude koordinovat návštěvy tak, aby nedošlo ke koncentraci více osob na zařízení.
 3. Čas pro návštěvy bude vymezen:
  • dopoledne od 9:00 – 11:00 hod.
  • odpoledne od 14:00 - 17:00 hod.
 4. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby za jedním klientem ve stejném čase.
 5. Návštěva bude dotázaná na svůj zdravotní stav, vyplní dotazník o bezinfekčnosti.
 6. Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude mít teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je kontakt s klientem zakázaný.
 7. Návštěvy budou využívat venkovní prostory před budovou.
 8. V případě nepříznivého počasí bude zpřístupněna pro návštěvy vnitřní terasa se vstupem z venkovní strany.
 9. Při vstupu na terasu z venkovní strany, si musí návštěva vydezinfikovat ruce, ústa chránit rouškou, obout si návleky na boty.
 10. Bude zajištěno větrání vnitřní terasy.
 11. Návštěva po domluveném čase opustí terasu opět venkovním vchodem.
 12. Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce ploch a povrchů, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.


 

 1. Vrátný, asistentka, vedoucí zařízení, sociální pracovnice a instruktor sociálních služeb bude koordinovat návštěvy tak, aby nedošlo ke koncentraci více osob ve venkovním prostoru nebo na zařízení.
 2. Čas pro návštěvy bude vymezen:
  • dopoledne od 9: 00 – 11:00 hod.
  • odpoledne od 13: 00 - 16:30 hod.
 3. Zařízení Domova bude uzamčeno, při příchodu bude nutné zazvonit na službu konající personál, který Domov otevře.
 4. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby za jedním klientem ve stejném čase.
 5. Návštěva bude dotázaná na svůj zdravotní stav a požádána o vyplnění čestného prohlášení.
 6. Při vstupu do zařízení vestibulu, si každý dezinfikuje ruce a použije jednorázovou roušku, která mu bude předána. Pokud se bude návštěva konat uvnitř zařízení, použije návleky na boty. Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude mít teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je kontakt s klientem zakázaný a má zákaz vstupu do zařízení.
 7. Návštěvy budou pokud možno využívat venkovní prostory v areálu zařízení.
 8. V případě nepříznivého počasí, nebo zdravotního stavu klienta bude zpřístupněna pro návštěvy zasedací místnost, kulturní místnost ve III. poschodí a kuchyňky v jednotlivých poschodí. V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji budou mezi lůžky umístěny paravány a bude zajištěno větrání místnosti.
 9. Při odchodu návštěvy bude Domov odemčen službou konajícím personálem.
 10. Po ukončení návštěvy bude provedena dezinfekce ploch a povrchů, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.

 

Vážení spoluobčané,foto Hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka

jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.

Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v  důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.

Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu. I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.

Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje

 

Certifikáty pracovišť DOZP Kadaň

  

Zřizovatel:

Oficiální název:

Ústecký kraj

Adresa:
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem

https://www.kr-ustecky.cz/

Telefon:

Tel: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, není plátce DPH


Podatelna s el. podpisem:
epodatelna@kr-ustecky.cz